Trường Đạo Tạo Cán Bộ Nguyễn Văn Cừ Tỉnh Quảng Ninh

Trường Đạo Tạo Cán Bộ Nguyễn Văn Cừ Tỉnh Quảng Ninh

Tin nổi bật
BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC KHÓA 37B (2017-2020)
BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC KHÓA 37B (2017-2020)

           Sáng ngày 19/9/2020, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 58 học viên, lớp đại học văn bằng 2 ngành Xây dựng Đảng chính quyền Nhà nước K37B (2017-2020).

Đổi mới hình thức tuyên truyền đưa nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị tại Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Đổi mới hình thức tuyên truyền đưa nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng vào giảng dạy lý luận chính...

Việc xây dựng, ban hành nghị quyết là phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng, việc cụ thể hóa để đưa nghị quyết vào hoạt động thực tiễn, tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội là việc làm quan trọng, là nhân tố quyết định uy tín, vị thế của Đảng, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Tin nổi bật
Quảng cáo
  Chào mừng ĐH DDB Đảng bộ tỉnh
  Chào mừng ĐH DDB Đảng bộ tỉnh
  Văn kiện
  Văn kiện
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ QUẢN TRỊ AN NINH VÀ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNGKHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ QUẢN TRỊ AN NINH VÀ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG30 TH 09

          Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 29/9/2020, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức trọng thể Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về “Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống” năm 2020.

BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC KHÓA 37B (2017-2020)BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC KHÓA 37B (2017-2020)22 TH 09

           Sáng ngày 19/9/2020, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 58 học viên, lớp đại học văn bằng 2 ngành Xây dựng Đảng chính quyền Nhà nước K37B (2017-2020).

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung C271 tại Thành phố Uông BíKhai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung C271 tại Thành phố Uông Bí17 TH 09

      Ngày 13-9, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Thành ủy Uông Bí tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung C271. 

KHAI MẠC LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TẠI CƠ SỞ NĂM 2020KHAI MẠC LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TẠI CƠ SỞ NĂM 202009 TH 09

          Sáng ngày 9/9/2020, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Khai mạc lớp thông tin cơ sở năm 2020 cho cán bộ phòng VHTT, Trung tâm truyền thông và văn  hóa cấp huyện; cán bộ văn hóa xã,  trưởng đài hoặc cán bộ phụ trách trạm truyền thanh xã.

HỘI THẢO KHOA HỌC “75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)HỘI THẢO KHOA HỌC “75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)17 TH 09

          Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 31 tháng 8 năm 2020, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020”.

NÉT ĐẶC SẮC CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở KHU MỎ QUẢNG NINHNÉT ĐẶC SẮC CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở KHU MỎ QUẢNG NINH15 TH 09

          Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử vẻ vang với bao chiến công hiển hách chống xâm lược và ách thống trị của ngoại bang.

HỘI THẢO KHOA HỌC NHÂN DỊP KỶ NIỆM 100 NĂM BÁC HỒ ĐỌC BẢN LUẬN CƯƠNG CỦA V.I. LÊNINHỘI THẢO KHOA HỌC NHÂN DỊP KỶ NIỆM 100 NĂM BÁC HỒ ĐỌC BẢN LUẬN CƯƠNG CỦA V.I. LÊNIN25 TH 08

     Ngày 30/7/2020, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa chủ đề: Bác Hồ với “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Bác Hồ lần đầu tiên đọc bản Luận cương của V.I. Lênin.

ẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH25 TH 08

       “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin với 12 luận điểm đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng Hồ Chí Minh để tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam. Người đã viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên.

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO< BỒI DƯỠNGHội thảo khoa học về nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng26 TH 04

ThS Nguyễn Tiến Dương, Phó GĐ trường “Thực trạng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã của Quảng Ninh”

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH NĂM 2008 - 2009Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nckh cấp tỉnh năm 2008 - 200926 TH 04

Chủ tịch HĐNT cấp cơ sở: ThS Phan Thị Hải Yến, Phó trưởng Khoa NN - PL; Thư kí ThS Bùi Thị Tươi; Phản Biện 1: Giảng viên chính Phạm Ngọc Chung, Phó trưởng khoa NN - PL; Phản Biện 2: ThS Tạ Văn Tú, Phó trưởng Phòng TC - HC - QT và các ủy viên HĐNT đã đến dự. Thư kí đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.

HỘI THẢO KHOA HỌC: Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh Hội thảo khoa học: Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" trong công tác giảng dạy lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước (19/5/2010)26 TH 04

HỘI THẢO KHOA HỌC: Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" trong công tác giảng dạy lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước (19/5/2010)

NỘI SAN 2010Nội San 201026 TH 04

NỘI SAN 2010

Chương trình nghiên cứu thực tế tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng NinhChương trình nghiên cứu thực tế tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh12 TH 10

          Căn cứ Hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, ngày 04/10/2020, lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính C253 (khóa 2019 – 2020) tổ chức nghiên cứu thực tế tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THỰC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINHKẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THỰC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH01 TH 09

     Thực hiện Quyết định số 737-QĐ/TU ngày 13/11/2017 của tỉnh ủy Quảng Ninh về Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên”, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm việc cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhà trường.

CHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨACHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨA28 TH 08

     Thực hiện Hướng dẫn số 257/HD-HVCTQG ngày 30/6/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên năm 2020”; trong 02 ngày 20 và 21/8 04 giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật gồm: Trần Thị Thu Trang, Tô Thị Thanh Lê, Đặng Thị Kiều Liên, Nguyễn Thị Ngọc Lan đi nghiên cứu thực tế tại Công ty Cổ phần than Mông Dương.

Lịch công tác của lãnh đạo trường

thứ 3 ngày 20/10/2020

Thời gian Nội dung
công việc
Địa điểm
Xem tất cả
Quảng cáo
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Hộp thư bạn đọc
 • Hộp thư bạn đọc
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 1
Hôm nay: 28
Hôm qua: 39
Tháng này: 1,253
Tháng trước: 3,007
Tất cả: 7,833