Trường Đạo Tạo Cán Bộ Nguyễn Văn Cừ Tỉnh Quảng Ninh

Trường Đạo Tạo Cán Bộ Nguyễn Văn Cừ Tỉnh Quảng Ninh

Tin nổi bật
BẾ GIẢNG 02 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG C285 VÀ C288
BẾ GIẢNG 02 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG C285 VÀ C288

          Ngày 21/6/2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức bế giảng 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C285 và C288 (niên khóa 2022 - 2024)

Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung C299, C300
Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung C299, C300

          Sáng ngày 21/6/2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức khai giảng 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C299, C300

Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý năm 2024
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

          Chiều ngày 19/6/2024, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý năm 2024 (lớp thứ nhất)

LÀM VIỆC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG TẠI QUẢNG NINH
LÀM VIỆC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG TẠI QUẢNG NINH

          Sáng ngày 14/6/2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh đón Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đến thăm và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai xây dựng trường chính trị chuẩn.

Kết quả triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
Kết quả triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

          Thực hiện Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG ngày 22/01/2024 và Công văn số 5569-CV/HVCTQG của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 25-KH/BCĐ 35, ngày 29/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TĐTCB ngày 29/3/2024 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, năm 2024, kèm theo Quyết định thành lập và phân công Ban Tổ chức cùng với Thể lệ Cuộc thi. Đảng ủy đã làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai quán triệt, tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên tích cực tham gia cuộc thi.

Tin nổi bật
Quảng cáo
  Hình ảnh 1
  Hình ảnh 1
BẾ GIẢNG 02 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG C285 VÀ C288BẾ GIẢNG 02 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG C285 VÀ C28821 TH 06

          Ngày 21/6/2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức bế giảng 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C285 và C288 (niên khóa 2022 - 2024)

Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung C299, C300Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung C299, C30021 TH 06

          Sáng ngày 21/6/2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức khai giảng 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C299, C300

Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý năm 2024Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý năm 202420 TH 06

          Chiều ngày 19/6/2024, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý năm 2024 (lớp thứ nhất)

LÀM VIỆC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG TẠI QUẢNG NINHLÀM VIỆC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG TẠI QUẢNG NINH17 TH 06

          Sáng ngày 14/6/2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh đón Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đến thăm và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai xây dựng trường chính trị chuẩn.

Kết luận số 04, ngày 06/4/2020 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19Kết luận số 04, ngày 06/4/2020 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-1926 TH 04

Kết luận số 04, ngày 06/4/2020 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốcác biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốcác biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-1926 TH 04

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốcác biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số 2018 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19Công văn số 2018 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-1926 TH 04

Công văn số 2018 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19

HỘI THẢO KHOA HỌC “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực tiễn vận dụng tại Quảng Ninh”HỘI THẢO KHOA HỌC “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực tiễn vận dụng tại Quảng Ninh”13 TH 09

          Chiều ngày 08/9/2022, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức hội thảo khoa học Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực tiễn vận dụng tại Quảng Ninh.

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ THẾ HỆ TRẺ TRONG TÌNH HÌNH MỚIHỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ THẾ HỆ TRẺ TRONG TÌNH HÌNH MỚI23 TH 05

          Sáng ngày 19/05/2022, Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trong tình hình mới”.

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐỢT NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNHTRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐỢT NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH16 TH 05

          Thực hiện kế hoạch nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh “Đánh giá chương trình, hiệu quả sau bồi dưỡng và đề xuất giải pháp bồi dưỡng của cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2025”, vừa qua Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã có đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại các trường chính trị tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương, Lạng Sơn. Đoàn do đồng chí Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng cùng nhóm các thành viên chính và thành viên của đề tài khoa học cấp tỉnh.

HỘI THẢO KHOA HỌC “Bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn (2015 -2020) – Thực trạng và giải pháp”HỘI THẢO KHOA HỌC “Bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn (2015 -2020) – Thực trạng và giải pháp”16 TH 05

         Chiều ngày 17/5/2022, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức hội thảo khoa học Bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 -2020 - Thực trạng và giải pháp.

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO< BỒI DƯỠNGHội thảo khoa học về nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng26 TH 04

ThS Nguyễn Tiến Dương, Phó GĐ trường “Thực trạng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã của Quảng Ninh”

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH NĂM 2008 - 2009Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nckh cấp tỉnh năm 2008 - 200926 TH 04

Chủ tịch HĐNT cấp cơ sở: ThS Phan Thị Hải Yến, Phó trưởng Khoa NN - PL; Thư kí ThS Bùi Thị Tươi; Phản Biện 1: Giảng viên chính Phạm Ngọc Chung, Phó trưởng khoa NN - PL; Phản Biện 2: ThS Tạ Văn Tú, Phó trưởng Phòng TC - HC - QT và các ủy viên HĐNT đã đến dự. Thư kí đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.

HỘI THẢO KHOA HỌC: Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh Hội thảo khoa học: Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" trong công tác giảng dạy lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước (19/5/2010)26 TH 04

HỘI THẢO KHOA HỌC: Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" trong công tác giảng dạy lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước (19/5/2010)

NỘI SAN 2010Nội San 201026 TH 04

NỘI SAN 2010

Chương trình nghiên cứu thực tế tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng NinhChương trình nghiên cứu thực tế tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh12 TH 10

          Căn cứ Hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, ngày 04/10/2020, lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính C253 (khóa 2019 – 2020) tổ chức nghiên cứu thực tế tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THỰC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINHKẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THỰC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH01 TH 09

     Thực hiện Quyết định số 737-QĐ/TU ngày 13/11/2017 của tỉnh ủy Quảng Ninh về Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên”, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm việc cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhà trường.

CHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨACHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨA28 TH 08

     Thực hiện Hướng dẫn số 257/HD-HVCTQG ngày 30/6/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên năm 2020”; trong 02 ngày 20 và 21/8 04 giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật gồm: Trần Thị Thu Trang, Tô Thị Thanh Lê, Đặng Thị Kiều Liên, Nguyễn Thị Ngọc Lan đi nghiên cứu thực tế tại Công ty Cổ phần than Mông Dương.

Lịch công tác của lãnh đạo trường

thứ 2 ngày 24/06/2024

Thời gian Nội dung
công việc
Địa điểm
Xem tất cả
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0