CHÀO MỪNG 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH (30/10/1963 - 30/10/2023)

Lãnh đạo nhà trường

 

 

 

     Phó hiệu trưởng Phụ trách:  TS. Đỗ Minh Tuấn

     - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

     - Trình độ LLCT: Cao cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0203.3845.507

     - Điện thoại di động: 0913.086.545

     - Email:  dominhtuan@quangninh.gov.vn

     1. Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động của Nhà trường; báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động của Nhà trường.

     2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

     - Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường. Chỉ đạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường phát triển toàn diện;

     - Công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ;

     - Phân công giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm phụ trách soạn giảng các bài, chuyên đề, báo cáo; phân công cán bộ đảm nhiệm các khâu trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng; chỉ định và phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng thi tốt nghiệp, thành lập các ban giúp việc hội đồng thi tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị; quyết định thành lập ban quản lý các lớp bồi dưỡng.

     - Công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất;

     - Chỉ đạo tổ chức thực hiện các lớp do Trung tâm Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học thực hiện.

     - Ký các văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường theo quy định.

     - Là chủ tịch các Hội đồng: Khoa học, Thi đua khen thưởng, Nâng lương …

     - Là người phát ngôn của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Trưởng Ban biên tập Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Nhà trường.

     3. Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác thường xuyên với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học; cao đẳng trong Cụm thi đua; các trường đại học liên kết; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cơ quan Trung ương tại địa phương.

     4. Chỉ đạo hoạt động của: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Trung tâm Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

     5. Sinh hoạt Đảng, chuyên môn, công đoàn tại Trung tâm Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

 

 

     Phó hiệu trưởng: Ths. Trần Thế Khoa

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

     - Trình độ LLCT: Cao cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0203.3848.709

     - Điện thoại di động: 0903.419.288

     - Email: tranthekhoa@quangninh.gov.vn 

     1. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực, nội dung:

     - Thường trực chỉ đạo, giải quyết các công việc và quản lý cơ sở vật chất tại Phân hiệu Bãi Cháy;

     - Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chiêu sinh, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và theo nhu cầu của xã hội; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về giảng dạy, học tập; duyệt đề kiểm tra cuối khóa đối với khối Ngoại ngữ - Tin học; ký giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho học viên các lớp ngoại ngữ, tin học mở theo nhu cầu xã hội.

     - Chỉ đạo công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh. Chỉ đạo triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên” cho giáo viên ngoại ngữ, tin học;

     - Công tác quản lý tài chính: Chịu trách nhiệm một số lĩnh vực theo ủy quyền của Phó Hiệu trưởng phụ trách.

     - Phụ trách công tác dân vận chính quyền; chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên), công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

     - Là Phó trưởng Ban biên tập Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Nhà trường.

     2. Giữ mối liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các địa phương liên quan.

     3. Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

     4. tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

     5. Thực hiện những công việc khác do Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công

 

 

    Phó hiệu trưởng: Ths. Phạm Hữu Kiên

     - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Thạc sĩ  Xây dựng  Đảng

     - Trình độ LLCT:  Cao cấp

     - Điện thoại cơ quan:

     - Điện thoại di động: 0985.901.273

     - Email: phamhuukien@quangninh.gov.vn 

     1. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực, nội dung:

     - Phụ trách chuyên môn đối với khối lý luận, gồm các chương trình: Trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng các chức danh CB,CC,VC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, gồm các công việc:

     + Công tác tuyển sinh, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể các lớp;

     + Kiểm tra việc chấp hành các quy định về giảng dạy, học tập;

     + Quản lý học viên, duyệt đề thi hết môn, phần học; kiểm tra, giám sát việc đánh giá kết quả học tập;

     + Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các cuộc họp xét điều kiện thi hết phần học, thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp;

     - Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các lớp do Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thực hiện.

     - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học: Chỉ đạo triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên” khối lý luận. Chỉ đạo công tác biên tập, xuất bản Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn; công tác thao giảng, dự giờ, thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi; thi học viên học giỏi lý luận chính trị; các đề tài nghiên cứu khoa học ..., các đề án tỉnh giao cho Nhà trường và các cuộc thi do Trung ương, tỉnh Quảng Ninh phát động.

     - Là Phó trưởng Ban biên tập Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Nhà trường.

     - Công tác quản lý tài chính: Chịu trách nhiệm một số nội dung khi được ủy quyền của Phó Hiệu trưởng phụ trách.

     2. Giữ mối liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Than Quảng Ninh; các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; Ngoại vụ; Thông tin - truyền thông; Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Trung tâm Truyền thông tỉnh; Vụ các trường chính trị, Vụ Quản lý đào tạo - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các trường chính trị trong Cụm thi đua số 4 khu vực miền núi, biên giới phía Bắc và các địa phương liên quan.

     3. Chỉ đạo hoạt động của các khoa: Lý luận cơ sở, Nhà nước và pháp luật, Xây dựng Đảng.

     4. tại khoa Xây dựng Đảng.

     5. Thực hiện những công việc khác do Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công.

 

Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 1246
Hôm nay: 489
Hôm qua: 1,933
Tháng này: 29,183
Tháng trước: 88,242
Tất cả: 608,002
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches