Liên hệ

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Ủy Quảng Ninh

Trụ sở chính: Cát Thành - Phường Minh Thành - Thị Xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh

Phân hiệu: Vườn Đào - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

Email: dtcbnvc@quangninh.gov.vn

Điện thoại: 0203 3838313

Captcha