Lịch sử truyền thống

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ

Thành lập ngày ngày 05 tháng 01 năm 2015 theo Quyết định số:1798-QQĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm GDTX&ĐTCB tỉnh và Trường Huấn luyện cán bộ Đoàn, Đội

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ

Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1963. " Hơn bốn mươi lăm năm qua, trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, các giảng viên, nhân viên và học viên Nhà trường đã luôn luôn cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt, làm tròn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của tỉnh. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Nhà trường đã góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đảng bộ, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và sự tin yêu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh "(45 năm trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ xây dựng và phát triển, Nxb Hải Phòng, năm 2009, Tr2 ).

* Những mốc son lịch sử

Ngày 30-10-1963, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Khóa II, Kỳ họp thứ 7 (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), "Phê chuẩn việc: Hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một đơn vị hành chính mới, lấy tên là tỉnh Quảng Ninh ".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập trường Đảng Nguyễn Văn Cừ vào ngày 22 tháng 12 năm 1963. Bộ máy, tổ chức của nhà trường trên cơ sở của các trường: trường Đảng tỉnh Hải Ninh; trường Cán bộ dân tộc tỉnh Hải Ninh, trường Hành chính tỉnh Hải Ninh và trường Đảng khu Hồng Quảng; trường Trần Phú; trường Đảng sơ cấp.

Tháng 12-1987, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 251-QĐ/TU, ngày 12 Tháng 4 năm 1987 hợp nhất trường Lý luận chính trị tại chức với trường Đảng Nguyễn Văn Cừ lấy tên là trường Đảng Nguyễn Văn Cừ.

Ngày12/8/1992, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh ra thông báo số 177-TB/TU; ngày 25/8/1992 UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 2045-QĐ/UB, Thành lập Trường đào tạo Bồi dưỡng cán bộ Tỉnh trên cơ sở sáp nhập trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, trường Hành Chính, trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức Tỉnh.

Thành lập Trường Chính trị tỉnh Quảng Ninh: Quyết định số 532-QĐ/TU, ngày 01 tháng 8 năm 1996 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh "Về việc thành lập trường Chính trị tỉnh Quảng Ninh"; ngày 20 tháng 4 năm 1998 Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 602-QĐ/TU "Về việc đổi tên trường Chính trị tỉnh" thành trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 11 tháng 11 năm 1999, Nhà trường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1994 đến năm 1998, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cá nhân và tập thể được Chính phủ, UBND tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, Đảng bộ nhà trường được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

* Cơ cấu tổ chức: hiện nay, bộ máy tổ chức của nhà trường gồm có, Ban giám đốc, Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Nhà nước và Pháp luật; Khoa Dân vận; Khoa Xây dựng Đảng và Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Phòng Đào tạo; Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

* Đội ngũ cán bộ giảng viên: đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường ngày càng được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng bảo đảm được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay, nhà trường có đội ngũ giảng viên được đào tạo cơ bản, 36 giảng viên và giảng viên kiêm chức trong đó 12 đồng chí có trình độ chuyên môn là thạc sĩ (2 giảng viên đang nghiên cứu sinh), 3 giảng viên đang học cao học.

* Chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Năm 1963 - 1975, đào tạo, bồi dưỡng chương trình sơ cấp lý luận chính trị; các nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khóa III); chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 1975 - 2009, chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị; trung cấp hành chính (nay là chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính); đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trường Đảng cấp huyện (nay là trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện); bồi dưỡng và học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IV và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, đào tạo tiền công vụ, bồi dưỡng các chức danh trong hệ thống chính trị cấp xã; phối hợp với một số học viện mở các lớp đại học hành chính, đại học báo chí, đại học chính trị ...

* Kết quả mở lớp đào tào, bồi dưỡng 1963 - 2009 (bảng thống kê):

Lớp

1963 - 1998

1999 - 2003

2004 - 2008

Tổng hợp

Chuyển đến 2009

 Lớp

Học viên

 

Học viên

 Lớp

Học viên

 Lớp

Học viên

Lớp

Học viên

                            Tổng hợp

245

18121

55

3489

86

6338

386

27948

21

1474

I. ĐÀO TẠO

162

11205

25

1840

46

3377

233

16422

17

1145

Sơ cấp LLCT

56

4462

 

 

 

 

56

4462

 

 

Trung cấp LLCT hệ tập trung và ĐT giảng viên

25

1581

4

171

3

119

32

1871

1

40

Trung cấp LLCT hệ tại chức

67

4501

16

1357

37

2870

120

8728

15

1080

Trung cấp Hành chính hệ tập trung

8

401

1

53

1

49

10

503

 

 

Trung cấp Hành chính - Văn thư

 

 

 

 

1

25

1

25

1

25

Trung cấp Hành chính hệ tại chức

6

260

4

259

4

314

14

833

 

 

II. Bồi dưỡng

70

6153

24

1235

36

2564

130

9952

1

44

Nghị quyết ĐH Đảng

25

1838

 

 

 

 

25

1838

 

 

 Dân tộc; xã hội học, nghiệp vụ báo

5

270

 

 

 

 

5

270

 

 

Trung tâm BDCT

 

 

3

152

 

 

3

152

 

 

HĐND cấp xã

32

3759

 

 

 

 

32

3759

 

 

CQ cán bộ cấp xã

8

286

1

35

3

121

12

442

 

 

 Chuyên viên

 

 

20

1048

31

2366

51

3414

 

 

 Đào tạo tiền Công vụ

 

 

 

 

1

44

1

44

1

44

 Nghiệp vụ văn phòng

 

 

 

 

1

33

1

33

 

 

Đại học Chính trị

5

314

1

100

 

 

6

414

 

 

Đại học Hành chính

 

 

1

56

 

 

1

56

 

 

Đại học Báo chí

 

 

1

33

1

58

2

91

1

58

Cao cấp LLCT

 

 

1

110

3

339

4

449

2

227

  Chuyên viên chính

8

449

2

115

 

 

10

564

 

 

Ghi chú: Các lớp chuyển sang năm 2009:  A32; QS; C107 và  C100 đến C116 - (C101, C103)

 

 

* Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường

 


 

 


Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỉ niệm 45 năm ngày thành lập trường

  

Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đức Đam; các Đ / C Phó chủ tịch UBND tỉnh: Đỗ Thông,

Nhữ Thị Hồng Liên, thăm trường và chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

  

Đ/c Trần Xuân Ảnh, Giám đốc trường chủ trì hội thảo khoa học

Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
 • Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
 • Chi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí MinhChi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024
 • SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024
 • TOẠ ĐÀM “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”TOẠ ĐÀM “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0