Phòng tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

                                                          

     Trưởng phòng: Lê Hồng Sinh

     - Trình độ chuyên môn: Th.s Quản lý giáo dục

     - Trình độ LLCT: Cao cấp 

     - Điện thoại cơ quan: 0203.838.313

     - Điện thoại di động: 0904.440.858

     - Email: sinhlh1977@gmail.com

 

     Phó trưởng phòng: Bùi Thị Thu Hường, phụ trách tài chính - kế toán

     - Trình độ chuyên môn: Th.S QL kinh tế

     - Trình độ LLCT: Cao cấp 

     - Điện thoại cơ quan: 0333.849.695

     - Điện thoại di động: 0904.638.939

     - Email: buithithuhuongqn@gmail.com

 

     Phó trưởng phòng: Phạm Xuân Kính - phụ trách tổng hợp

     - Trình độ chuyên môn: ĐH Quản trị kinh doanh

     - Trình độ LLCT: Cao cấp 

     - Điện thoại cơ quan: 0333.633.488

     - Điện thoại di động: 0919.608.569

     - Email: xuankinh.tdqn@gmail.com

     Phó trưởng phòng: Nguyễn Trung Trường, phụ trách hành chính

     - Trình độ chuyên môn: CN Công nghệ thông tin

     - Trình độ LLCT: Trung cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0203.838.313

     - Điện thoại di động: 0971.515.246

     - Email: nguyentrungtruong197620@gmail.com

     Phó trưởng phòng: Hà Thị Thu, phụ trách văn phòng Đảng ủy, thi đua khen thưởng

     - Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế

     - Trình độ LLCT: Trung cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0203.838.313

     - Điện thoại di động: 070.221.6865

     - Email: hathithu@quangninh.gov.vn - hathuvandon@gmail.com

 

     Phó trưởng phòng: Đoàn Thị Kim Hạnh , kế toán

     - Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế

     - Trình độ LLCT: Cao cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0333.849.695

     - Điện thoại di động: 0983.447.564

     - Email: hanhdtk1976@gmail.com

 

     Phó trưởng phòng: Lê Thị Thu Hà , Kế toán

     - Trình độ chuyên môn: Th.S QL Kinh tế

     - Trình độ LLCT: Trung cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0333.849.695

     - Điện thoại di động: 0936.788.505

     - Email: lethuha@gmail.com

     Nguyễn Thị Hà, Văn thư

     - Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế kỹ thuật

     - Trình độ LLCT: Trung cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0203.838313

     - Điện thoại di động: 039.837.1822

     - Email: nguyenhanvc@gmail.com

     Chuyên viên: Phạm Thị Thu Huyền

     - Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế chính trị

     - Trình độ LLCT: Trung cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0333.838.313

     - Điện thoại di động: 0919.382.369

     - Email: phamthithuhuyen@quangninh.gov.vn - huyenpham84nvc@gmail.com

 

     Bùi Thị Sen - Kế toán

     - Trình độ chuyên môn: CN Tài chính ngân hàng

     - Trình độ LLCT: Trung cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0333.849.695

     - Điện thoại di động: 0988.910.274

     - Email: buihuongsen@mail.com

 

     Nguyễn Thị Thu Hằng - Thủ quỹ

     - Trình độ chuyên môn: CN Tài chính ngân hàng

     - Trình độ LLCT: Trung cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0333.849.695

     - Điện thoại di động: 0982.410.080

     - Email: hangtri2013@gmail.com

     Lý Văn Thụ - Lái xe

     - Trình độ chuyên môn: Lái xe

     - Trình độ LLCT: 

     - Điện thoại cơ quan: 0203.838.313

     - Điện thoại di động: 0985.351.798

     - Email: 

    Nguyễn Mạnh Hùng - Lái xe (Sinh ngày 20/3/1966)

     - Trình độ chuyên môn: Lái xe

     - Trình độ LLCT: 

     - Điện thoại cơ quan: 0203.838.313

     - Điện thoại di động: 0912.382.107

     - Lương: Ngạch 01.010; hệ số: 4,03

 

    Trần Thị Hạnh - Nhà khách

     - Trình độ chuyên môn: TC Kế toán

     - Trình độ LLCT: 

     - Điện thoại cơ quan: 0203.838.313

     - Điện thoại di động: 038.689.4279

     - Email: 

     Phạm Thị Duyên - Nhân viên phục vụ

     - Trình độ chuyên môn: 

     - Trình độ LLCT: 

     - Điện thoại cơ quan: 0203.838.313

     - Điện thoại di động: 039.542.2369

     - Email: 

     Phạm Thị Thương - Nhân viên phục vụ

     - Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế

     - Trình độ LLCT: 

     - Điện thoại cơ quan: 0203.838.313

     - Điện thoại di động: 0986.132.009

     - Email: 

      Nguyễn Thị Hoa - Nhân viên phục vụ

     - Trình độ chuyên môn: 

     - Trình độ LLCT: 

     - Điện thoại cơ quan: 02033.838.313

     - Điện thoại di động: 032.898.0330

     - Email: 

     Nguyễn Viết Đại - Nhân viên điện, nước

     - Trình độ chuyên môn: 

     - Trình độ LLCT: 

     - Điện thoại cơ quan: 02033.838.313

     - Điện thoại di động: 0979.241.738

     - Email: 

     Lương Tuấn Long - Bảo vệ

     - Trình độ chuyên môn: 

     - Trình độ LLCT: 

     - Điện thoại cơ quan: 02033.838.313

     - Điện thoại di động: 071.524.7472

     - Email: 

     Trương Quang Thạo - Bảo vệ

     - Trình độ chuyên môn: 

     - Trình độ LLCT: 

     - Điện thoại cơ quan: 02033.838.313

     - Điện thoại di động: 0975.709.567

     - Email: 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng : Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường. Phụ trách công việc chung của phòng. Tham mưu về kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm, công tác xây dựng bộ máy, tổ chức nhân sự. Trực tiếp Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, thông tin.

Thư kí Hội đồng thi đua, khen thưởng, Uỷ viên Hội đồng khoa học, Ban biên tập Cổng TTĐTTP của nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo trường phân công.

2. Phó trưởng phòng Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Quản lý tài sản cố định, lập và triển khai kế hoạch sữa chữa tài sản, thiết bị hằng năm; trực tiếp quản lý bộ phận bảo vệ, tạp vụ. Bố trí phòng họp, phòng học các lớp, phòng khách, phòng ở học viên; phục vụ hội họp và các hoạt động liên quan đến việc sử dụng hội trường; Kiểm kê đánh giá tài sản hàng năm và tham mưu xử lý kết quả kiểm kê đánh giá tài sản; Giúp trưởng phòng công việc nội vụ, sắp xếp xe phục vụ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên theo quy định. Theo dõi quản lý các phòng học, nhà ở học viên, nhà ăn cơ quan.

 

Quảng cáo
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Hộp thư bạn đọc
 • Hộp thư bạn đọc
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
 • Chi đoàn trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ vinh dự được nhận Giấy khen của BCH Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng NinhChi đoàn trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ vinh dự được nhận Giấy khen của BCH Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh
 • Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung (C281); khóa học 2021-2022Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung (C281); khóa học 2021-2022
 • Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung (A51); khóa học 2021 - 2022Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung (A51); khóa học 2021 - 2022
 • KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022  KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022  
 • Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2022Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2022
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
 • Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vữngPhát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững
 • ẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 • HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021
 • CHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨACHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨA
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 53
Hôm nay: 471
Hôm qua: 449
Tháng này: 22,289
Tháng trước: 20,366
Tất cả: 186,518
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches