Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá kết quả các nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá kết quả các nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

          Sáng nay, ngày 28/3/2023, Đảng ủy Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách; Đ/c Trần Thế Khoa - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng; Đ/c Phạm Hữu Kiên - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, cùng toàn thể các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng các khoa, phòng, trung tâm.

 

Đ/c Trần Thế Khoa- Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

          Tại Hội nghị, Đ/c Trần Thế Khoa- Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng thay mặt Đảng ủy báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó đã tiếp tục khẳng định đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Đảng bộ Nhà trường đã tích cực đổi mới, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần chung sức, đồng lòng, vượt khó quyết tâm triển khai đồng bộ các đề án, nhiệm vụ, giải pháp, từng bước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đã đề ra, cụ thể:

          Một là, Đảng ủy quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền học tập nghị quyết một cách kịp thời, nghiêm túc, bài bản, có nhiều điểm mới, đột phá cách thức triển khai nghị quyết, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, VC-LĐ và học viên. Nhà trường đã xây dựng được nhiều mô hình tuyên truyền mới, cách làm hay, nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả thiết thực với 13 hội nghị học tập nghị quyết toàn trường, 09 sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo 04 chuyên đề/năm gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao… Đặc biệt Nhà trường đã tổ chức 23 hội thảo khoa học, 03 tọa đàm, 02 chương trình "Giao lưu ngôn ngữ", 01 Hội thi "Học viên học giỏi lý luận chính trị"…Đặc biệt, Nhà trường đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh tổ chức 02 hội thảo khoa học cấp tỉnh “Một số giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” và Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” theo kế hoạch của Ban 35 cấp tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Học và làm theo Bác” với 12 mô hình tập thể, 04 cá nhân điển hình.

Quang cảnh Hội nghị

          Hai là, công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngày càng chặt chẽ, nghiêm túc; đẩy mạnh công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy; tăng cường quản lý các lớp, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương lớp học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo yêu cầu của tỉnh. Từ tháng 5/2020 đến hết tháng 3/2023 đã phối hợp tổ chức, mở 541 lớp/28.192 lượt học viên.

          Ba là, hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều bước đột phá, số lượng và chất lượng các đề tài, hội thảo khoa học ngày càng được nâng lên, phục vụ thiết thực vào việc vận dụng lý luận, các quan điểm đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác, giảng dạy với 15 đề tài nghiên cứu khoa học (trong đó: 04 đề tài cấp tỉnh; 10 đề tài cấp trường; 01 cấp khoa); 23 hội thảo khoa học (cấp tỉnh 04; cấp trường 12; cấp khoa 07; 24 sáng kiến kinh nghiệm;); xuất bản 12 số Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn/296 bài viết; 02 kỷ yếu hội thảo khoa học; 03 đầu sách chuyên khảo. Đặc biệt 100% giảng viên hoàn thành vượt trên 150% giờ nghiên cứu khoa học, đặc biệt có đồng chí vượt trên 300% giờ nghiên cức khoa học/năm, cán bộ giảng viên còn tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với 20 bài viết, tham gia viết bài nghiên cứu, trao đổi trên các báo, tạp chí với hơn 250, gần 800 bài biết hội thảo và trên 150 tin bài đăng trên website của trường và các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh

          Bốn là, quyết tâm  xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực uy tín đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, và các tiêu chí trường chuẩn; đội ngũ cán bộ, giảng viên giáo viên tích cực nghiên cứu hoàn thiện bài giảng theo chương trình mới, chủ động cập nhật những chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào các bài giảng một cách phù hợp.

          Năm là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà trường phát triển được thực hiện quyết liệt, tăng cường công tác quản lý, điều hành gắn với phân cấp quản lý, phân công trách nhiệm đối với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm Nhà trường. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước, phát huy tối đa tinh thần dân chủ, kịp thời nắm bắt, giải quyết triệt để những vẫn đề phát sinh về tư tưởng.

          Sáu là, quyết liệt triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm, 02 nghị quyết chuyên đề, 05 đề án có tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp , đặc biệt quyết liệt, triển khai thực hiện "Đề án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2025,  định hướng đến năm 2030". Theo đó, Nhà trường tổ chức rà soát, lập hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh, cấp trung ương thẩm định, phê duyệt. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định và tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2023.

          Bảy là, tiếp tục quản lý, vận hành, khai thác cơ sở vật chất đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới; công tác phục vụ chu đáo, kịp thời, góp phần quan trọng vào tổ chức thành công các lớp.

          Tám là, hoạt động của các đoàn thể và các phong trào thi đua yêu nước được quan tâm chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và yêu cầu công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tạo động lực cho CBVC-LĐ khát khao cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt, báo cáo cũng đưa ra những tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2022 - 2025.

          Phần thảo luận đã có 10 ý kiến phát biểu, các ý kiến đều nhất trí cao với những đánh giá kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ và tập trung đưa ra các giải pháp trong công tác lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, kỷ cương và đoàn kết, nâng cao vai trò của các đoàn thể và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung trọng tâm, khâu đột phá, những đề án, nghị quyết chuyên đề tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ II đã đề ra nửa cuối nhiệm kỳ 2020 -2025.

TS. Đỗ Minhh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách kết luận hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, TS. Đỗ Minhh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Qua đó  khẳng định ngày càng rõ nét vị trí, vai trò quan trọng của Nhà trường trong công tác đào tào, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ mới.

Tin: Hà Thị Thu

 

0 vote
Bài mới hơn
 • Chi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (3/26/2024 12:00:00 PM)

            Thực hiện chương trình công tác năm 2024, sáng 26/3/2024, Chi đoàn trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và báo cáo Đảng ủy chương trình hoạt động năm 2024.

 • TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024 (3/25/2024 12:00:00 PM)

            Sáng ngày 25/3/2024, tại trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm học 2023-2024. Về dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thắng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo, thường trực thi đua của 09 trường đại học, cao đẳng trong Khối thi đua. Cùng dự có các đồng chí trưởng các khoa, phòng, trung tâm Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

 • SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024 (3/23/2024 12:00:00 PM)

            Ngày 22/3/2024, Chi bộ Trung tâm Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TĐTCB, ngày 04/3/2024 về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về  xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”

Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
 • Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
 • Chi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí MinhChi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024
 • SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024
 • TOẠ ĐÀM “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”TOẠ ĐÀM “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0