HỘI THẢO KHOA HỌC “75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

HỘI THẢO KHOA HỌC “75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

          Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 31 tháng 8 năm 2020, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020”.

           Tham dự Hội thảo có Ths. Phạm Thị Kim Dung - CVCC Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hồng Cẩm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Quang Hải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh; Ths. Bùi Thúy Phượng - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng, các đồng chí Phó Hiệu trưởng, cán bộ giảng viên của Trường và toàn thể học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính chính quy tập trung lớp A46, A47, A48, C267.

          Báo cáo đề dẫn Hội thảo của Ths. Bùi Thúy Phượng - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trình bày đã nhấn mạnh: Qua 75 năm nhìn lại, chúng ta thấy ý nghĩa và những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945 đã được đúc kết đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Hội thảo chúng ta tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc thêm giá trị lịch sử và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám; đồng thời, cũng là diễn đàn khoa học để chúng ta trao đổi, thảo luận làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn một số vấn đề cốt yếu về đường lối, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945, để vận dụng trong quá trình giảng dạy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục góp phần nghiên cứu, phổ biến, nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử, truyền thống tốt đẹp của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Quang cảnh Hội thảo

          Hội thảo tập trung vào 6 nội dung chủ yếu:

          - Cách mạng tháng Tám - những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn từ góc nhìn thời đại.

          - Cách mạng tháng Tám - những bài học về đường lối cách mạng, lực lượng cách mạng, bạo lực cách mạng, vấn đề khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng.

          - Điểm lại những mốc son mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

          - Những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

               - Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH của dân, do dân, vì dân; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

            - Kế thừa và phát triển những giá trị lịch sử và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Tuyên ngôn Độc lập 2/9 năm 1945 trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tăng cường ý thức, trách nhiệm của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

          Trong số 32 bài tham luận của tác giả gửi tham gia Hội thảo, đã có 01 phóng sự, 04 tham luận được trình bày tại hội thảo, 10 ý kiến thảo luận, 6 ý kiến gửi về Ban tổ chức tổng hợp của các nhà khoa học, các thầy cô giáo ở các khoa, phòng, trung tâm và  học viên đến từ các lớp TCLLCT - HC tập trung tại trường.

           Nhiều tham luận có hàm lượng lý luận và khoa học, mang tính thực tiễn để vận dụng vào quá trình nghiên cứu, giảng dạy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường. Các ý kiến phát biểu và các tham luận gửi về hội thảo đã khẳng định, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại nhiều bài học to lớn, nổi bật là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò và sức mạnh của nhân dân trong cách mạng và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; bài học về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám; giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn Độc lập; phát huy những giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám trong thời đại mới; …v.v.

          Tổng kết hội thảo, Ths. Bùi Thúy Phượng TUV, Hiệu trưởng trưởng đã nhấn mạnh: Hội thảo khoa học diễn ra thành công tốt đẹp với 32 bài viết và các ý kiến tham luận được trình bày với những nội dung sâu sắc và toàn diện, đã phác họa khá đầy đủ bức tranh sinh động với khí thế sục sôi cách mạng của những ngày mùa thu tháng 8 và không khí hào hùng của giờ phút thiêng liêng Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa./.

          Ths. Bùi Thúy Phượng TUV, Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đọc phát biểu tổng kết, và đánh giá Hội thảo khoa học đã diễn ra thành công tốt đẹp

          Hội thảo là diễn đàn khoa học để cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học viên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trao đổi kinh nghiệm, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong giảng dạy, tuyên truyền sâu rộng  vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện trong quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tạo không khí phấn khởi, tự hào, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng những bài học lịch sử luôn là nền tảng, là nguồn sức mạnh cổ vũ của chúng ta trong công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa hôm nay và mai sau.

          Lãnh đạo Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi Sáng tác bài hát, logo về Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Nhân dịp này, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã tiến hành trao giải cuộc thi Sáng tác bài hát, logo về Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Trong đó, có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; sự kiện quan trọng của đất nước, của Tỉnh và của Trường trong năm 2020. Qua đó, giáo dục, nâng cao nhận, ý thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên, sinh viên trong việc gìn giữ và phát huy tinh thần yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống của Nhà trường, từ đó tiếp tục có những đóng góp tích cực trong xây dựng Nhà trường, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Ths. Phan Thị Hải Yến - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh.

 

 

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0