HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM, BAN CÁN SỰ LỚP - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM, BAN CÁN SỰ LỚP - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

          Sáng ngày 28/9/2023, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị công tác chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp nhân dịp đầu năm học mới 2023 -2024.

TS. Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Chủ trì Hội nghị có TS. Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, ThS. Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng; giáo viên chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp đào trung cấp lý luận chính trị.

          Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2023 của Nhà trường. Tại hội nghị đã có 11 ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và đề xuất kiến nghị, các ý kiến cơ bản thống nhất với đánh giá sau:

          Năm 2023 bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của Nhà trường cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức do có sự thay đổi về mô hình, chương trình, cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và học viên, Nhà trường đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kết quả nổi bật, cụ thể:

ThS. Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

          - Xây dựng trường chính trị chuẩn: Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 765-QĐ/TU, Nhà trường tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Trường đạt chuẩn mức 1 và từng bước triển khai các nhiệm vụ nhằm đạt các tiêu chí theo chuẩn mức 2 như: Tiến hành sắp xếp đội ngũ cán bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức theo quy định; đề xuất cử cán bộ đi đào tạo về lý luận chính trị và nghiên cứu sinh (đến nay có 05 giảng viên đăng ký và đã được cử đi nghiên cứu sinh); hoàn thiện hồ sơ đề nghị thi nâng ngạch viên chức; hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cấp trường… Đến nay, Nhà trường đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn mức 1 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn Trường đã đạt 55/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1, trong đó có một số chỉ tiêu tiệm cận đạt chuẩn mức 2.

          - Công tác tổ chức lớp: Trong 9 tháng đầu năm, Nhà trường tiếp tục quản lý và giảng dạy 118 lớp với gần 5000 học viên. Cụ thể: (1) Khối lý luận chính trị: Cao cấp LLCT: 03 lớp/163 học viên. Trung cấp LLCT: 20 lớp/1337 học viên. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 02 lớp/127 học viên. Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng: 05 lớp/390 học viên. Bồi dưỡng khác: 14 lớp/1.200 học viên. (2) Các lớp ngoại ngữ - tin học: 58 lớp/1199 học viên (tiếng Anh: 14 lớp/194 hv; tiếng Trung Quốc: 40 lớp/936 học viên; tin học: 4 lớp/69 học viên). (3) Công tác liên kết đào tạo: Tiếp tục quản lý 16 lớp đại học tại Phân hiệu Bãi Cháy và các địa phương (trong đó đã tổ chức 43/61 lớp theo kế được giao năm 2023).

          - Công tác tuyển sinh, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Trung ương và của Tỉnh. Đội ngũ giảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy chế về chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp giảng dạy tích cực vào giảng dạy; kịp thời cập nhật các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào bài giảng, tăng cường thực hiện các bài tập tình huống, trao đổi, thảo luận, giải quyết các tình huống làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn. Công tác quản lý lớp được thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa giáo viên chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, giáo viên trực tiếp giảng dạy và ban cán sự lớp. Đồng thời, tăng cường quản lý, theo dõi hoạt động của lớp thông qua hệ thống camera; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành nội quy, quy chế học tập của các lớp. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, đánh giá ý thức đối với cán bộ được cử đi học.

          - Hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã gặt hái được nhiều thành quả tích cực như: Triển khai 02 đề tài NCKH cấp tỉnh (01 đề tài đã nghiệm thu đạt xuất sắc); 06 đề tài NCKH cấp trường; xuất bản 03 số Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn; có 10 bài viết khoa học đăng trên các báo, tạp chí; 40 tin bài đăng trên website. Chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp cụm về “công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý”; Hội thảo cấp trường Kết quả và một số kinh nghiệm từ các lớp thí điểm bồi dưỡng cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện các mối đe dọa an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và công tác bảo đảm an ninh môi trường liên quan đến khai thác, sản xuất, kinh doanh than và nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; phối hợp với Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Tọa đàm “Thực tiễn và định hướng hoàn thiện mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ở tỉnh Quảng Ninh”. Nhìn chung, các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đã từng bước được đẩy mạnh được cán bộ, giảng viên tích cực thực hiện; chất lượng nghiên cứu từng bước được nâng lên rõ rệt; các nội dung nghiên cứu và các hội thảo khoa học tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực liên quan đến những vấn đề thực tiễn của Tỉnh và phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng các mô hình đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung tư liệu cho các bài giảng

          - Các phong trào thi đua cũng được triển khai và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, viên chức và học viên các lớp. Ngay từ đầu năm, Nhà trường đã tổ chức phát động phong trào thi đua 2023, chủ đề “Chủ động - Đồng bộ - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả’ với các trọng tâm: Triển khai các hoạt động thi đua xây dựng trường chính trị chuẩn; chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và truyền thống 60 năm Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (22/12/1963 - 22/12/2023), gắn với tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

          Nhìn chung 9 tháng đầu năm 2023, Nhà trường đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn, đặc biệt là gắn truyền thụ những kiến thức chung với việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo, đồng thời gắn với thảo luận, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra tại các ngành, địa phương, cơ sở. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cán bộ các cấp trong tỉnh.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Một bộ phận học viên chưa thực sự nêu cao tính chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu lý luận; chưa đầu tư nghiên cứu giáo trình, nghiên cứu các loại sách, tài liệu tham khảo, nghị quyết của Đảng nên việc viết bài thi chưa thực sự sâu sắc. Một số học viên chưa chấp hành tốt giờ giấc, có hiện tượng nghỉ học không lý do, sử dụng điện thoại, hoặc làm việc riêng trong giờ học. Công tác phối hợp quản lý của một số chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, của giảng viên lên lớp có lúc chưa chặt chẽ. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất về ăn, nghỉ cho học viên cần tiếp tục điều chỉnh, bố trí cho phù hợp hơn.

          Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường ghi nhận những cố gắng của cán bộ, viên chức Nhà trường, đặc biệt là những nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ giảng viên, chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, ban cán sự các lớp trong việc tổ chức, triển khai các lớp, đồng thời chỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu tham mưu giải quyết kịp thời những đề xuất, vướng mắc của các lớp. Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới cần khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở bám sát tinh thần Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”, trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng đẩy mạnh áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm; tăng cường công tác phối hợp, quản lý lớp; phát huy tính chủ động, tích cực trong học tập, rèn luyện, khắc phục, ngăn ngừa các biểu hiện ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, học viên; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của Tỉnh về đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

          Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 60 năm ngày truyền thống trường Đảng Nguyễn Văn Cừ (22/12/1963 - 22/12/2023) theo kế hoạch của Nhà trường đã ban hành.

Bài và ảnh: Phạm Xuân Kính

0 vote
Bài mới hơn
 • Chi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (3/26/2024 12:00:00 PM)

            Thực hiện chương trình công tác năm 2024, sáng 26/3/2024, Chi đoàn trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và báo cáo Đảng ủy chương trình hoạt động năm 2024.

 • TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024 (3/25/2024 12:00:00 PM)

            Sáng ngày 25/3/2024, tại trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm học 2023-2024. Về dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thắng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo, thường trực thi đua của 09 trường đại học, cao đẳng trong Khối thi đua. Cùng dự có các đồng chí trưởng các khoa, phòng, trung tâm Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

 • SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024 (3/23/2024 12:00:00 PM)

            Ngày 22/3/2024, Chi bộ Trung tâm Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TĐTCB, ngày 04/3/2024 về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về  xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”

Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
 • Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
 • Chi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí MinhChi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024
 • SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024
 • TOẠ ĐÀM “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”TOẠ ĐÀM “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0