CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ PHÁT HUY VAI TRÒ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ PHÁT HUY VAI TRÒ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

          Công đoàn Nhà trường Đào tạo Nguyễn Văn Cừ là tổ chức đoàn thể, trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh. Công đoàn Nhà trường có BCH Công đoàn gồm 7 thành viên, và 7 tổ công đoàn trực thuộc, với tổng số 80 cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCLĐ) trong đó có 69 biên chế, 11 hợp đồng lao động.

          Các hoạt động của Công đoàn Nhà trường thực hiện căn cứ vào kế hoạch công tác của Nhà trường, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn chung đối với các cấp, các ngành do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, Công đoàn Nhà trường đã đổi mới nội dung, phương thức phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, gắn trách nhiệm với quyền lợi thông qua giải quyết lợi ích của CBVCLĐ, nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

          Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn là một trong ba chức năng chính của tổ chức công đoàn từ ngày đầu thành lập. Vai trò của Công đoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được bảo vệ, được quan tâm hỗ trợ, được chăm lo khi khó khăn hoạn nạn, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

          Ngoài các hoạt động giám sát được thực hiện hằng năm như: giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCLĐ, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các hội đồng Nhà trường, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Nhà trường về thực hiện các quy chế, quy định và căn cứ vào tình hình thực tiễn, điều kiện thực tế của Nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội, cụ thể:

          Công đoàn Nhà trường đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như: Tham gia xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn như tham gia vào Hội đồng nâng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng, các ban xây dựng quy chế của Nhà trường, đã tham góp ý kiến với các đơn vị soạn thảo và xây dựng một số văn bản quy định nội bộ, vì vậy trong quá trình thực hiện đã đảm bảo đúng các quy định, không có trường hợp nào sai phạm.

          Thường xuyên giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCLĐ trên các mặt công tác, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN...  Trong năm 2021, Công đoàn Nhà trường đã tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo Quy chế và đã được ban hành sau khi có sự thống nhất chung của toàn trường. Việc ban hành và triển khai lấy ý kiến đã được đưa đến từng đơn vị, phòng, khoa, từng cá nhân CBVCLĐ thông qua việc ban hành dưới dạng văn bản, gửi email, phần mềm quản lý văn bản, đăng trên Website...

          Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị CBVCLĐ. Việc phối hợp triển khai thực hiện theo đúng quy định của Bộ Nội vụ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Viên chức tỉnh. Tại Hội nghị các báo cáo được trình bày đầy đủ, chất lượng. Hội nghĩ cũng thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của CBVCLĐ Nhà trường và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của CBVCLĐ, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBVCLĐ Nhà trường.

          Để phát huy dân chủ trong Nhà trường, quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng Nhà trường phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời đảm bảo sự khách quan, chính xác về hoạt động của Nhà trường, qua đó kịp thời điều chỉnh cách thức quản lý hoạt động, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và tinh thần phục vụ của CBVCLĐ trong thực thi nhiệm vụ, Nhà trường đã tăng cường triển khai lấy ý kiến phản hồi từ phía toàn thể CBVCLĐ; các tổ chức, cá nhân, công dân ngoài trường có mối quan hệ công tác hoặc quan tâm đến hoạt động của Nhà trường thông qua hòm thư góp ý và qua các cuộc đối thoại trực tiếp...

          Kết quả, đời sống vật chất và tinh thần của CBVCLĐ được nâng cao, cụ thể:

          Thứ nhất, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập của CBVCLĐ được đảm bảo theo quy định về hệ số, mức lương tối thiểu và các chế độ của Nhà nước hiện hành; đảm bảo chế độ nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo, tiền hỗ trợ đời sống, tiền thưởng được thực hiện kịp thời bảo đảm đúng theo các quy chế của Nhà trường.

          Thứ hai, về việc làm và điều kiện làm việc: Nhà trường luôn đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, bố trí sắp xếp công việc phù hợp với trình độ chuyên môn và yêu cầu của vị trí việc làm, các giảng viên đảm bảo giờ chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhà trường tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất, đáp ứng tốt nhất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC và nhân dân trên địa bàn tỉnh

          Thứ ba, 100% CBVCLĐ được hưởng đúng chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động, lao động nữ được hưởng các chính sách ưu đãi khi thai sản, ốm đau, nuôi con nhỏ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng… Nhà trường đã tạo điều kiện tốt cho CBVCLĐ đi nghiên cứu sinh, học Cao cấp LLCT và nhiều lượt CBVCLĐ đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

          Thứ tư, Công đoàn Nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao nhân ngày Thể thao Việt Nam, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho CBVCLĐ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ năm theo yêu cầu cho 100% đoàn viên công đoàn tại 02 bệnh viện: Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

          Thứ năm, Công đoàn Nhà trường cùng chuyên môn xây dựng các phương án ứng phó khi có diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với phương châm “3 trước” “4 tại chỗ”; "mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi thành viên là một chiến sĩ" trong công tác phòng chống dịch. Kết quả: 100 % đoàn viên công đoàn đã tham gia tiêm ba mũi vắc xin phòng, chống Covid-19 đúng thời gian; 100% CBVCLĐ đã cài đặt PC-Covid, sổ điện tử trên điện thoại cá nhân; ủng hộ CBVCLĐ các tỉnh phía Nam số tiền là 8.150.000đ.

          Thứ sáu, Công đoàn Nhà trường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như: tổ chức tặng quà Tết với mức 1.000.000đ/ trường hợp, tổ chức thăm hỏi người lao động khi có ốm đau hay việc hiếu hỷ, chúc mừng công đoàn viên xây dựng gia đình và nữ đoàn viên sinh con, thực hiện chế độ trợ cấp; tặng  quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 với số mức quà 200.000đ/ cháu, tổng số tiền 22.000.000đ; quà Tết Trung thu và khen thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến với số tiền là 24.555.000đ.

          Ngay sau khi được thành lập, UBND tỉnh có Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Nhà trường. Nhà trường tự đảm bảo 40% kinh phí chi thường xuyên, do vậy ngoài bồi dưỡng nâng cao chất lượng, Nhà trường tích cực khơi nguồn mở lớp, liên kết đào tạo tin học, ngoại ngữ theo nhu cầu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khoán kinh phí cho bộ phận nhà ăn, nhà xe tự chi trả lương và đóng góp một phần kinh phí về Nhà trường. Giao chỉ tiêu thu cho Trung tâm Ngoại ngữ - tin học; giao giờ chuẩn cho giảng viên khối lý luận chính trị. Cân đối nguồn chi tiết kiệm hợp lý để nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên Nhà trường năm sau cao hơn năm trước (năm 2016 thu nhập bình quân: 8.781.000đ/người; năm 2017: 11.000.000/người; năm 2018: 11.500.000đ/ người; năm 2019: 12.100.000đ/người; năm 2020: 15.265.000đ/người; năm 2021: 15.500.000đ/người).

          Có thể khẳng định, với tinh thần và trách nhiệm đối với công việc được giao, Công đoàn Nhà trường đã phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

 

By: Khánh Phương

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Hộp thư bạn đọc
 • Hộp thư bạn đọc
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
 • Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vữngPhát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững
 • ẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 • HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021
 • CHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨACHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨA
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 9
Hôm nay: 161
Hôm qua: 370
Tháng này: 16,222
Tháng trước: 17,941
Tất cả: 148,793
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches