HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM – GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM – GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

           Ngày 01/10/2021, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị công tác chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp nhân dịp bắt đầu năm học mới 2021-2022.

Các đồng chí trong Ban Giám hiệu chủ trì Hội nghị

            Dự và chỉ đạo Hội nghị có Nhà giáo ưu tú Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; dự và chỉ đạo Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám hiệu; lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm; giáo viên chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm; Ban cán sự các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

            Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 của Nhà trường. Theo đó, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song với tinh thần quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, Nhà trường đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã đề ra, kết quả nổi bật như:

Quang cảnh Hội nghị

            Đối với công tác tổ chức lớp: Chủ động thực hiện hài hòa giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong 9 tháng đầu năm 2021, Nhà trường đã tiếp tục duy trì và tổ chức 167 lớp (có 51/72 lớp theo kế hoạch tỉnh giao), trong đó: (1) Khối lý luận: 86 lớp với 6.720 học viên (có 48 lớp tổ chức theo hình thức trực tuyến) (2) Khối Ngoại ngữ - Tin học: Duy trì tổ chức 65 lớp/1352 học viên và tham gia chuẩn bị đề thi ngoại ngữ cho 4 Hội đồng thi chức danh cán bộ cấp phòng và một số hội đồng cấp tỉnh. (3) Khối liên kết đào tạo: Duy trì tổ chức 16 lớp/718 học viên. Công tác tổ chức, quản lý lớp và đánh giá chất lượng đào tạo được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định trên cơ sở bám sát quy chế của Học viện, quy định của tỉnh và quy chế của Nhà trường.

            Việc đổi mới phương pháp giảng dạy: 100% các bài giảng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp giảng dạy tích cực; kịp thời cập nhật các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào bài giảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường trao đổi, thực hiện các bài tập tình huống, giảm thời gian thuyết trình của giảng viên trong một buổi giảng tối đa 75% tổng thời gian; thời gian còn lại dành cho trao đổi, thảo luận, giải quyết các tình huống làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn.

            Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học: Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh  “Đánh giá chương trình, hiệu quả sau bồi dưỡng và đề xuất giải pháp bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025”; “Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Ninh” và các đề tài NCKH cấp trường. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Bác Hồ với quân và Nhân dân đảo Cô Tô” nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (08/5/1961 - 8/5/2021). 02 hội thảo cấp trường “75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV vào giảng dạy trung cấp lý luận chính trị” và 04 hội thảo cấp khoa liên quan đến các chuyên đề, nội dung giảng dạy và đề tài NCKH. Xuất bản 02 số Nội san số với tổng số gần 60 bài viết và nhiều bài viết được đăng tải trên website, báo, tạp chí của trung ương, của tỉnh. Biên tập và chuẩn bị xuất bản 02 kỷ yếu hội thảo, sách tham khảo

            Nhìn chung 9 tháng đầu năm 2021, Nhà trường đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn, đặc biệt là gắn truyền thụ những kiến thức chung với việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo, đồng thời gắn với thảo luận, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra tại các ngành, địa phương, cơ sở. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

            Tại Hội nghị, Nhà trường tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 01/10 đến 30/11/2021 nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất với các chủ đề “Thi đua học tập, lao động sáng tạo; dạy tốt học tốt thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)”  với 6 nội dung: (1) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn trường về việc học tập, triển khai chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (3) Tiếp tục đổi mới phương phát học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức và vận dụng sáng tạo lý luận, các quan điểm, đường lối của Đảng; gắn học tập với rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát đời sống nhân dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững tư cách người cách mạng; gắn học tập, nghiên cứu lý luận với liên hệ, giải quyết những vấn đề đặt ra ở các đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. (4) Thực hiện tốt Quy định số 01-QĐ/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh”; Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 5029-QĐ/HVCTQG và Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xây dựng văn hóa trường Đảng “trong sáng, mẫu mực, lan tỏa”, góp phần phấn đấu sớm đạt được các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. (5) Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu 100% học viên thực hiện đầy đủ kế hoạch, chương trình, chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu, đạt thành tích cao trong các kỳ kiểm tra, thi. (6) Tiếp tục đề cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển trạng thái từ mục tiêu "không có COVID-19" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đề ra: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.

Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

            Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chủ nhiệm và đại diện Ban cán sự các lớp. Các ý kiến đã khẳng định những kết quả đã đạt được của Nhà trường trong đổi mới hình thức tổ chức lớp và đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lớp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kết luận Hội nghị NGƯT Bùi Thúy Phượng, Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận những ý kiến phát biểu và đề xuất kiến nghị của các lớp, đồng thời chỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu tham mưu giải quyết kịp thời những vướng mắc. Đồng chí cũng quán triệt những nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là việc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về quản lý đào tạo, trọng tâm là nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm của học viên tham gia học tập; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và Ban cán sự lớp; tiếp tục siết chặt công tác quản lý lớp; tăng cường đổi mới công tác thi, kiểm tra ...Đồng chí đề nghị tập thể CBCCVC-LĐ Nhà trường và học viên các lớp tích cực thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua do Nhà trường phát động, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021) và Nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bài và ảnh: Phạm Xuân Kính

 

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Hộp thư bạn đọc
 • Hộp thư bạn đọc
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
 • Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vữngPhát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững
 • ẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 • HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021
 • CHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨACHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨA
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 6
Hôm nay: 221
Hôm qua: 315
Tháng này: 12,567
Tháng trước: 15,103
Tất cả: 133,168
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches