TIN TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ ĐỒNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

TIN TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ ĐỒNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

          Chiều ngày 25/6/2024, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực miền núi, biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, theo hình thức trực tuyến. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hoan, Phó vụ trưởng Vụ các trường chính trị. Đồng chí Phạm Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh (đơn vị Cụm trưởng) cùng Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Hà Giang, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn (các đơn vị Cụm phó) đồng chủ trì, cùng đại biểu Ban Giám hiệu, cán bộ phụ trách thi đua, đại diện các khoa phòng thuộc các trường chính trị trong Cụm.

 

 

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng - Phó Hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh Hà Giang, đơn vị Cụm phó thường trực phát biểu khai mạc, thông qua chương trình làm việc và định hướng những nội dung trọng tâm thảo luận.

­ Đ/c Nguyễn Hoàng Hưng - Phó Hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh Hà Giang,

          Đồng chí Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo khẳng định, các trường trong Cụm thi đua đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Nêu gương - Chất lượng - Hiệu quả”, do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, đồng thời tích cực thi đua, đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu các trường có nhiều nét đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, tập trung đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo hướng nâng cao tính ứng dụng, tính thực tiễn để phục vụ tốt hơn trong công tác đào tạo bồi dưỡng, chất lượng các đề tài, hội thảo, tọa đàm khoa học ngày càng được nâng lên, khẳng định được sự nỗ lực, cố gắng của các trường, cụ thể:

Hình ảnh các điểm cầu trực tuyến

          Trong 6 tháng đầu năm, các trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tổng số 238 lớp với 12.378 học viên. Trong đó: (1) Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh 97 lớp/3864 học viên, triển khai 03 đề tài cấp tỉnh; 06 đề tại cấp trường; 02 đề án, 01 hội thảo cấp tỉnh; xuất bản 02 số Thông tin lý luận và thực tiễn; 01 sách chuyên khảo; 2 bài đăng tạp chí; (2) Trường Chính trị tỉnh Điện Biên 15 1ớp/l206 học viên; 04 đề tại cấp trường; xuất bản 01 kỷ yếu; 01 số Thông tin lý luận và thực tiễn; 4 bài đăng tạp chí; (3) Trường Chính trị tỉnh Hà Giang 20 lớp/1663 học viên; 01 đề tài cấp tỉnh; 04 đề tại cấp trường; 01 hội thảo cấp tỉnh; 01 hội thảo, 01 tọa đàm cấp trường; xuất bản 02 kỷ yếu; 03 số Thông tin lý luận và thực tiễn; (4) Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao bằng: 14 lớp/779 học viên; 02 hội thảo cấp tỉnh; 03 hội thảo cấp trường; (5) Trường Chính trị tỉnh Lai châu: 16 lớp/819 học viên; 01 hội thảo cấp tỉnh; 01 cấp trường; xuất bản 01 kỷ yếu; 01 số Thông tin lý luận và thực tiễn; 5 bài đăng tạp chí; (6) Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn: 21 lớp/1131 học viên; 01 đề tài cấp tỉnh; 01 đề tài cấp trường; 01 hội thảo cấp trường; xuất bản 01 kỷ yếu; 01 số Thông tin lý luận và thực tiễn; (7) Trường Chính trị tỉnh Lào Cai 24 lớp/1254 học viên; 02 đề tài cấp tỉnh; 07 đề tài cấp trường; 03 hội thảo cấp tỉnh; 01 hội thảo cấp trường; 02 tọa đàm cấp trường; 02 số Thông tin lý luận và thực tiễn; 20 bài đăng tạp chí; (8) Trường Chính trị tỉnh Sơn La 27 lớp/1727 học viên; 02 đề tài cấp tỉnh; 06 đề tài cấp trường; 02 hội thảo cấp tỉnh.

          Công tác xây dựng đội ngũ được các trường quan tâm triển khai, thực hiện bám sát tiêu chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, đã cử đi đào tạo: 06 tiến sỹ, 12 thạc sỹ, 04 cao cấp lý luận chính trị; 02 trung cấp lý luận chính trị; các chương trình bồi dưỡng 186 lượt; 02 giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn. Tổ chức được 89 giảng viên thao giảng cấp khoa, 10 giảng viên thao giảng cấp trường.

          Các trường thực hiện tốt việc quán triệt các quan điểm, định hướng của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai thù địch trong tình hình mới, đồng thời lồng ghép vào các bài giảng; chỉ đạo cán bộ, giảng viên tích cực viết tin, bài đăng tải trên các trang thông tin của Trung ương, của tỉnh, trên Website Việt Nam thịnh vượng. Đặc biệt, các trường đã phát huy được vai trò nòng cốt trong tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 với tổng số 396 tác phẩm dự thi cấp trường và lựa chọn 36 tác phẩm gửi dự thi cấp tỉnh.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn hạn chế như: Tiến độ khai giảng các lớp ở một số trường còn chậm so với kế hoạch; công tác chuyển đổi số chưa thực sự rõ nét; hoạt động của thư viện chưa có sự đổi mới, hiệu quả chưa cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư khang trang, song còn thiếu đồng bộ; có nơi chậm kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà trường; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong Cụm còn hạn chế…

          Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo của 08 trường đã biểu thảo luận, thể hiện nhất trí cao với dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung những kết quả nổi bật, cách làm hay, sáng tạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của các trường. Qua đó, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó kiến nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Quan tâm sâu sát hơn nữa, giúp đỡ các trường sớm đạt chuẩn mức 1, Trường chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025; cần có sự chỉ đạo thống nhất của Học viện về triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị Nhà trường, xây dựng các mô hình điển hình; tháo gỡ khó khăn về cơ chế tự chủ tài chính. Bên cạnh đó, các trường cần thường xuyên kết nối, chia sẻ thông tin, tạo sự thống nhất cách làm thông qua các hội thảo, tọa đàm khoa học và các hoạt động chung giữa các trường trong và ngoài Cụm thi đua...

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan, Phó vụ trưởng Vụ các trường chính trị đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các trường trong 6 tháng đầu năm đã đạt được, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên, hoạt động nghiên cứu khoa học đã có sự đổi mới nâng cao rõ rệt cả về số lượng và chất lượng; các nội dung các đề tài, hội thảo, bài viết hướng nhiều vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực liên quan đến những vấn đề thực tiễn của Tỉnh và phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng các mô hình đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung tư liệu cho các bài giảng. Trong thời gian tới, đề nghị các trường tiếp tục quan tâm, rà soát, hoàn thiệu các tiêu chí trường chuẩn, tiếp tục thực hiên tốt các phong trào thi đua đặc biệt là tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 75 năm ngày truyền thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…

          Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng - Phó Hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh Hà Giang, đơn vị Cụm phó thường trực, đề nghị bộ phận mưu tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện báo cáo sơ kết Cụm thi đua, đồng thời đề nghị các trường tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động của các trường, nhất là hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy chế giảng dạy của giảng viên; chấp hành quy chế, nội quy học tập đảo bảo chất lượng các lớp và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua: (i1) Tổ chức Hoạt động giao lưu Cụm Thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức tháng 9/2024, do Trường Chính trị tỉnh Hà Giang chủ trì thực hiện). (i2) Tổ chức 02 Tọa đàm khoa học cấp Cụm “xây dựng văn hóa trường Đảng ở trường chính trị” (dự kiến tháng 9/2024, tại Trường Chính trị tỉnh Hà Giang); “Thực hiện tự chủ tài chính tại các trường chính trị Cụm miền núi, biên giới phía Bắc - Thực trạng và những kiến nghị, đề xuất” (dự kiến tháng 11/2024, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh). (i3) Tổ chức Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, 2024 tại  Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng (dự kiến tổ chức tháng 9/2024, do Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn chủ trì thực hiện). (i4) Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2024, triển khai nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2024 của Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc (dự kiến tháng 11/2024, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh).

          Với những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Ban Giám hiệu các trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động theo hướng đổi mới, sáng tạo, quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Hà Thị Thu, Phó trưởng phòng, Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

 

 

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0