KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

          Sáng ngày 30/5/2023, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng 02 lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo các ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh.

          Đến dự chương trình khai giảng lớp học có TS. Trần Minh Tân, Chuyên viên cao cấp Viện Chiến lược thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông; TS. Đỗ Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; đồng chí Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Viện Chiến lược thông tin - Bộ Thông tin và một số đơn vị thuộc Nhà trường cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, chi cục được triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng.

TS. Đỗ Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học

          Lớp học được tổ chức theo Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Quyết định số 152/QĐ-SNV ngày 16/5/2023 của Sở Nội vụ về việc “Phê duyệt danh sách học viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cho lãnh đạo các Ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

          Theo kế hoạch lớp học diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30/5 đến 01/6/2023; với hơn 100 các đồng chí lãnh đạo các ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh. Trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được tìm hiểu 8 chuyên đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chuyển đổi số, gồm:

          + Chuyên đề  Hạ tầng số

          + Chuyên đề 2: An toàn, an ninh thông tin

          + Chuyên đề 3: Chương trình chuyển đổi số quốc gia

          + Chuyên đề 4: Phát triển kinh tế số

          + Chuyên đề 5: Phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

          + Chuyên đề 6: Nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới

          + Chuyên đề 7: Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới triển khai Chính phủ số ở Việt Nam

          + Chuyên đề 8: Vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp

          Các chuyên đề trên được truyền đạt bởi các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Viện Chiến lược thông tin và Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư Công nghệ thông tin, Cục Chuyển đổi số quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học

          Phát biểu tại Lễ khai giảng TS. Đỗ Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm vừng chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực tạo ra sự đột phá của sự phát triển; là con đường ngắn nhất để tạo đột phá phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững và phát huy vai trò của một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

          Theo đó, Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về lĩnh vực chuyển đổi số như: Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ngày 08/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1488/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu: Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; phát triển mạnh kinh tế số tạo nền tảng thúc đẩy phát triển và tạo ra các giá trị tăng trưởng mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; từng bước đưa kinh tế số giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng GRDP của tỉnh. Xây dựng xã hội số an toàn, nhân văn dựa trên ba trụ cột thiên nhiên - văn hóa - con người để hình thành công dân số, xã hội số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền số quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ninh thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng của cả nước; đi đầu trong chuyển đổi số các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện cấp tỉnh.

          Để thực hiện mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị đóng vai trò quyết định trong thúc đẩy Chuyển đổi số toàn diện. Sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu và hành động đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân là yêu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của Chuyển đổi số.

          Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, lãnh đạo Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông đề nghị các đồng chí học viên chấp hành tốt các quy chế, quy định của lớp học, tham gia học tập nghiêm túc, tự giác, chủ động trao đổi theo sự gợi mở, định hướng của giảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động để đưa cơ quan, đơn vị mình sớm đạt các mục tiêu chuyển đổi số mà tỉnh Quảng Ninh đã đề ra.

 

Tin và ảnh: Phạm Xuân Kính – Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0