CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA VỤ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH QUẢNG NINH

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA VỤ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH QUẢNG NINH

          Chiều ngày 15/4/2022, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có cuộc làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn trị, triển khai Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn và tọa đàm góp ý kiến xây dựng chương trình bồi dưỡng năm 2022.

          Dự và chủ trì chương trình làm việc có TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị; TS Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Tham dự chương trình còn có TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị; Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Chính sách, Đào tạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Trần Thế Khoa, Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; các đồng chí chuyên viên Vụ Các trường chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

TS Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thay mặt Nhà trường báo cáo tại Hội nghị

          TS Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thay mặt Nhà trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về trường chính trị chuẩn. Theo đó, thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Trường chính trị chuẩn và sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm sớm đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn như:

          (1) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động về Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Trường chính trị chuẩn; ý kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Hoc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW về Trường chính trị chuẩn và các văn bản chỉ đạo khác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí.

          (2) Trường đã chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương xây dựng Đề án thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW. Đồng thời, thành lập Tổ xây dựng Đề án, tập trung chỉ đạo rà soát, xây dựng Đề án “Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn, giai đoạn 2022 - 2027, định hướng đến năm 2030” gửi các sở, ngành có liên quan và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia góp ý vào dự thảo của Đề án trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua rà soát, đến nay trong tổng số 6 tiêu chí, với 46 chỉ tiêu Trường đã có 4/6 tiêu chí đạt chuẩn (với 36/48 chỉ tiêu =75%); 2/6 tiêu chí chưa đạt chuẩn (với 12/48 chỉ tiêu =25%, trong đó có nhiều chỉ tiêu đang trong lộ trình thực hiện). Ngày 08/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án của Trường và đã có Thông báo kết luận số 562-TB/TU, ngày 01/4/2022. Theo đó, Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trường và nhất trí các giải pháp cụ thể Đề án đã đề ra phấn đấu phấn đấu đến giữa năm 2023 đạt chuẩn mức 1 và chậm nhất năm 2027, đạt chuẩn mức 2. Hiện nay, Nhà trường đang tập trung hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp nhằm sớm đạt các tiêu chí chuẩn theo quy định.

          Để giúp các trường thuận lợi hơn trong việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW đồng chí đề nghị lãnh đạo Vụ Các trường chính trị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các trường chính trị nói chung và Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong việc tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các trường, đặc biệt là các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên các trường. Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc và các giải pháp thực hiện, các ý kiến cũng thể hiện tinh thần quyết tâm phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn mức 1 trong thời gian sớm nhất.

TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
phát biểu tại Hội nghị

          Kết thúc Hội nghị đồng chí Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Nhà trường và khẳng định, việc tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sớm đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn là nhiệm vụ quan trọng của các trường chính trị trong cả nước nói chung, đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường trong giai đoạn hiện nay. Qua phân tích thực trạng và các giải pháp Nhà trường đã đề ra, đồng chí khẳng định Vụ Các trường chính trị sẽ đồng hành cùng các trường chính trị trong cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng trong các hoạt động, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW. Đồng chí đề nghị Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ một số nội dung và phấn đấu là một trong những trường chính trị đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn mức 1 vào cuối năm 2022.

          Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc, Hội nghị đã tiến hành tọa đàm góp ý khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân và Hội Phụ nữ cấp xã. Tại buổi tọa đàm đã có 5 phát biểu tham luận và nhiều ý kiến phát biểu của các đồng lãnh đạo các khoa, phòng và đại biểu tham dự hội nghị. Các ý kiến đã cơ bản nhất trí với dự thảo khung chương trình, đồng thời tập trung phân tích và đề nghị điều chỉnh các chuyên đề bảo đảm tính khoa học, cân đối và phù hợp hơn với thực tiễn tại cơ sở.

            Kết thúc buổi tọa đàm đồng chí Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đã đánh giá cao công tác phối hợp, chuẩn bị của Nhà trường, đặc biệt là các ý kiến tham luận, tham gia góp ý của các đồng chí tham dự tọa đàm, đồng chí khẳng định, đây là những ý kiến góp ý rất quan trọng giúp Vụ các trường chính trị tiếp tục hoàn thiện khung chương trình sát với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở để trình Ban Giám đốc Học viện ban hành trong thời gian tới.

Phạm Xuân Kính, Phó trưởng phòng TCHCTTTL

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Hộp thư bạn đọc
 • Hộp thư bạn đọc
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
 • Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vữngPhát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững
 • ẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 • HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021
 • CHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨACHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨA
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 24
Hôm nay: 209
Hôm qua: 315
Tháng này: 12,555
Tháng trước: 15,103
Tất cả: 133,156
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches