TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 16 LỚP BÍ THƯ ĐỒNG THỜI LÀ TRƯỞNG THÔN, BẢN, KHU PHỐ NĂM 2022

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 16 LỚP BÍ THƯ ĐỒNG THỜI LÀ TRƯỞNG THÔN, BẢN, KHU PHỐ NĂM 2022

          Thực hiện Quyết định số 561/QĐ-UBND, ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và phân bổ kinh phí chi quản lý đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ triển khai, thực hiện 16 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho bí thư, trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, năm 2022.

          Ngày từ đầu năm, Nhà trường đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ xây dựng khung chương trình và đề xuất báo các viên cho lớp học. Ngày 22/4/2022, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã có Công văn số 109 -CV/TĐTCB, về việc cử báo cáo viên và soạn giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025 gửi các sở, ban, ngành đề nghị chọn cử báo cáo viên soạn và giảng bài trên lớp, gửi đăng ký về Nhà trường tổng hợp xây dựng kế hoạch báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

          Ngày 06/6/2022, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã có Công văn số 176 -CV/TĐTCB mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ làm việc về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng theo Quyết định số 561/QĐ-UBND, ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và phân bổ kinh phí chi quản lý đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. Tại buổi làm việc, các bên thống nhất xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện các lớp và thống nhất nội dung chương trình gồm 6 chuyên đề: Chuyên đề 1: Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ thôn; một số vấn đề cơ bản về sinh hoạt chi bộ; kỹ năng, nghiệp vụ của bí thư chi bộ; Chuyên đề 2: Tổ chức và hoạt động của thôn; kỹ năng, nghiệp vụ của trưởng thôn; Chuyên đề 3: Nội dung, nhiệm vụ, nghiệp vụ, giải pháp công tác tư tưởng của chi bộ; nội dung và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ trong phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên ở chi bộ khu dân cư; Chuyên đề 4: Công tác dân vận của chi bộ thôn; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Chuyên đề 5. Phát huy vai trò của chi bộ và nội dung xây dựng nông thôn mới; Chuyên đề 6: Một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng
tại thành phố Hạ Long, ngày 01/8/2022

Đồng chí Trương Mạnh Hùng, Bí thư Huyện uỷ Vân Đồn phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng tại huyện Vân Đồn, ngày 12/9/2022

          Ngày 11/7/2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/BTCTU về việc tổ chức 16 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản khu phố tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Ngay sau khi có Kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nhà trường đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và liên hệ với 13 huyện, thị xã, thành phố để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, thống nhất xây dựng kế hoạch đi nghiên cứu thực tế và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 cho 1452 học viên tại 12 địa phương.

          Thực hiện Quyết định số 769-QĐ/BTC ngày 21/7/2022 và Quyết định số 779-QĐ/BTC ngày 23/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản khu phố tỉnh Quảng Ninh năm 2022, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 17/9/2022, Nhà trường đã phối hợp với các đơn vị địa phương được tổ chức, thực hiện thành công 16 lớp bồi dưỡng tại 12 huyện, thị xã, thành phố (mỗi lớp học trong thời gian 3 ngày). Trong đó, 2 ngày học trên lớp với 4 chuyên đề do các báo cáo viên là cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trực tiếp truyền đạt trên lớp và 01 ngày đi nghiên cứu thực tế về xây dựng chi bộ bốn tốt và các mô hình phát triển kinh tế xã hội: mô hình nuôi trồng thủy, hải sản, cây ăn quả, mô hình phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Các chương trình thực tế do các địa phương phối hợp với Nhà trường lựa chọn địa điểm và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

          Trong quá trình triển khai thực hiện, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và 13 huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai hoàn thành tốt thành kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra. Công tác tổ chức và nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng được chuẩn bị chu đáo, chất lượng. Đội ngũ báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, chuẩn bị tài liệu, bài giảng công phu, sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại lấy người học là trung tâm; có nhiều tình huống thực tiễn để rèn luyện các kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo cho đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, được các đồng chí lãnh đạo và học viên đánh giá cao. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định của lớp học; trong quá trình học đã chủ động nắm bắt thông tin, kiến thức, tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh lớp học tại thành Phố Hạ Long

Quang cảnh lớp học tại thị xã Đông Triều

Quang cảnh lớp học tại thị xã Quảng Yên

          Thông qua 16 lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố trong tỉnh những kiến thức và kỹ năng cơ bản, kỹ năng điều hành và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chi bộ, trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và vận động nhân dân tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH tại địa phương, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của người cán bộ đã được “Dân tin - Đảng cử”, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trần Ngọc Sơn – Giám đốc Trung tâm HTĐT và Phát triển nguồn nhân lực

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Hộp thư bạn đọc
 • Hộp thư bạn đọc
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
 • Chi đoàn trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ vinh dự được nhận Giấy khen của BCH Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng NinhChi đoàn trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ vinh dự được nhận Giấy khen của BCH Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh
 • Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung (C281); khóa học 2021-2022Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung (C281); khóa học 2021-2022
 • Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung (A51); khóa học 2021 - 2022Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung (A51); khóa học 2021 - 2022
 • KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022  KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022  
 • Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2022Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2022
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
 • Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vữngPhát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững
 • ẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 • HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021
 • CHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨACHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨA
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 3
Hôm nay: 417
Hôm qua: 449
Tháng này: 22,235
Tháng trước: 20,366
Tất cả: 186,464
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches