Sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)

Sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)

          Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), ngày 17/5/2024, Đảng ủy Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Sinh hoạt chính trị:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ, trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm và cán bộ, đảng viên, VC-LĐ trong toàn trường.

Đ/c Phạm Thùy Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị, định hướng các nội dung trọng tâm thảo luận của Hội nghị.

          Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thay mặt cho Đảng bộ Nhà trường báo cáo kết quả Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của BTV Tỉnh ủy. Báo cáo đã khẳng định, qua 03 năm thực hiện, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nổi bật: (1) Công tác học tập, quán triệt, triển khai được thực hiện nghiêm túc, phong phú, đa dạng, hiệu quả, rõ trọng tâm, trọng điểm, có kiểm tra, giám sát;

Đ/c Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 16-CT/TU

          (2) Việc làm theo Bác đã cơ bản đi vào nền nếp, bằng những công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Nhà trường, gắn với chuyên môn của mỗi khoa, phòng, trung tâm và từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, phục vụ thiết thực cho việc thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của Đảng bộ đã xác định; (3) Các mô hình, việc làm trong việc học tập và làm theo Bác ngày càng được xác định rõ nét hơn, cụ thể hơn, từng bước khắc phục tính hình thức trong học tập, làm theo Bác. (4) Sự nêu gương về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống, trong xây dựng văn hóa trường Đảng và trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cán bộ, đảng viên đã được coi trọng, góp phần thúc đẩy rõ nét xây dựng phong cách Người cán bộ trường Đảng “Trung thành - Sáng tạo - Cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị”.

 Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Phạm Hữu Kiên, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng báo cáo chuyên đề

          Đồng chí Phạm Hữu Kiên, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng thay mặt Đảng ủy báo cáo chuyên đề:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”.

          Tại hội nghị đã có 03 ý kiến tham luận, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp, những việc làm cụ thể tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, để trở thành những công việc cụ thể hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, đạo đức cách mạng, văn hóa công sở; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Nhà trường trường trong thời gian qua. Đảng ủy đã làm tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy và chuyên môn hằng năm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đảng ủy đã chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đặc biệt Đảng bộ đã tổ chức 09 hội thảo, tọa đàm khoa học theo chuyên đề hoặc có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 16 đề tài khoa học cấp trường, trong đó có 02 đề tài có nội dung nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ biên xuất bản cuốn sách “Bác Hồ với quân và nhân dân đảo Cô Tô”; tham gia nghiên cứu biên soạn 02 cuốn sách “Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và sự vận dụng hiện nay” và “Phong cách làm việc Hồ chí Minh và giá trị vận dụng hiện nay”; đặc biệt là bộ Tài liệu bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới phát hành tới học viên trung cấp lý luận chính trị và học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện.

          Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới Đảng ủy Nhà trường tiếp tục chỉ đạo tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau: (1) Xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. (2) Tăng cường các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng văn hóa trường Đảng, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị gắn với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (3) Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng cao, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

          Qua các phong trào thi đua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động, để động viên, khích lệ và từ đó nhân rộng phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau: (1) Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai, nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đối với đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. (2) Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai, phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập và làm theo Bác, đảm bảo bài bản, khoa học, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ yêu cầu về chất lượng. (3) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ học tập và làm theo Bác gắn với tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ “bốn tốt”; xây dựng văn hóa trường Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ trường Đảng “Trung thành, sáng tạo, cống hiến, vì sự nghiệp nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị. (4) Tăng cường đề cao gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ học tập và làm theo Bác. (5) Bám sát chức năng nhiệm vụ của Nhà trường và từng khoa, phòng, trung tâm để xác định rõ mô hình, xây dựng điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác gắn với kịp thời biểu dương, khen thưởng khích lệ, quan tâm bố trí sắp xếp, phân công nhiệm vụ, điều động, luân chuyển, nâng bậc lương trước thời hạn…(6) Kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm gắn với việc nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả, đồng thời có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm vi phạm.

          Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên nhắc nhở, uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm những vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh.

Hà Thị Thu, Phó trưởng Phòng TCHCTTL

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0